Get Adobe Flash player

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2020
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
31
มิถุนายน
มิถุนายน
มิถุนายน
มิถุนายน
มิถุนายน
มิถุนายน
แสดงกิจกรรมจากทุกประเภท