กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

07

                    วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๗ เวลา ๐๙๐๐ กรม สน.พล.นย. จัดกำลังพล ๑๑ นาย จัดกิจกรรมอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยดำเนินการ ทำความสะอาดห้องน้ำและปรนนิบัติบริเวณรอบอุโบสภ  ณ สำนักปฏิบัติตธรรมเขาพลอย ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02

03

04

05

06

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png