logo001

สำนักงานการกระสุนกองพล

 

นาวาตรีพิพัฒน์  อำพนธ์
นายทหารการกระสุนกองพล กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

IMG 1959

เรือตรีสมชาย  ดาราวรรณ์
นายทหารส่งกำลังกระสุน กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

     IMG 4607จ.อ.เอก    

          จ่าเอกสุชิน  กลัดขวัญ                     จ่าเอกเอกศักดิ์  วรรณถาวรเทวี

ช่วยราชการจ่ากระสุน กรมสนับสนุน                         จ่าการกระสุน กรมสนับสนุน

        กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน