Get Adobe Flash player
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2019
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
31
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
แสดงกิจกรรมจากทุกประเภท