Get Adobe Flash player

กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

 น.อ.พลกิต

น.อ.พลกิต  สาหร่าย

ผู้บังคับการกรม

๑ ต.ค.๖๒ - ถึงปัจจุบัน

น.อ.วิพัฒน์ศักดิ์

น.อ.วิพัฒน์ศักดิ์  ปานรักษา
 รอง ผู้บังคับการกรมสนับสนุน(๑)

น.อ.ศุภชัย 

น.อ.ศุภชัย  พื้นพรม
รอง ผู้บังคับการกรมสนับสนุน(๒)

 

ศนยรวบรวมขอมลราชการ
 mail navy
ศนยอำนวยการทองเทยว
เบอรโทร นย 

พยากรณ์อากาศ

01

                            เมื่อ ๒๐ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๘๓๐  กำลังพล บก.กรม สน.พล.นย.  ร้อย.บก.กรม สน.ฯ  ร้อย.สนยบ.ฯ และ ร้อย.สล.และบริการฯ เข้าร่วมทดสอบร่างกายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบเลื่อนฐานะ ประจำปี งป.๖๒  ณ สนามหน้า บก.กรม สน.ฯ โดยคณะกรรมการของ กรมสน.ฯ

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

01

                       กรม สน.พล.นย. และ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร.อ.ชูพงศ์ ทรงสังข์ ข้าราชการสังกัด พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ณ ฌาปณกิจสถาน ทร.พื้นที่สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๒

02

03

04

05

06

07

06

       เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.อ.นิสิต  ร่วมพุ่ม ผบ.กรม สน.พล.นย. ให้การต้อนรับคณะนายทหารใหม่ นย. ในโอกาสศึกษาดูงานพร้อมบรรยายสรุป ตอบข้อซักถาม และรับประทานอาหารร่วมกัน  ณ  บก.กรม สน.พล.นย.

01

03

04

05

07

08

09

10

11

12

13

02

         เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. น.อ.วิพัฒน์ศักดิ์  ปานรักษา  รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๒) เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.จ.อ.ชาญชัย  เชี่ยวชาญ ข้าราชการสังกัด พัน.ขส.กรม สน.ฯ ณ ศาลา ๑ ฌาปนสถานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

01

                 เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.นิสิต ร่วมพุ่ม ผบ.กรม สน.พล.นย. เป็นผู้อ่านคำกล่าวสดุดีวีรชน กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒ ของ ผบ.ทร. ให้แก่กำลังพลในสังกัด ณ สนามหน้า บก.กรม สน.พล.นย.

02

03

04

05

06

08

กุมภาพันธ์ 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

หน่วยขึ้นตรง

001002003004005006

กิจการในความรับผิดชอบ

010203

ทหารนาวิกโยธิน

ฟังเพลง

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png