Get Adobe Flash player

กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

 น.อ.พลกิต

น.อ.พลกิต  สาหร่าย

ผู้บังคับการกรมสนับสนุน

๑ ต.ค.๖๒ - ถึงปัจจุบัน

035

น.อ.ยุทธศักดิ์  มีพจน์เพราะ
รอง ผู้บังคับการกรมสนับสนุน (๑)

 น.อ.วิพัฒน์ศักดิ์

น.อ.วิพัฒน์ศักดิ์  ปานรักษา
รอง ผู้บังคับการกรมสนับสนุน (๒)

 

ศนยรวบรวมขอมลราชการ
 mail navy
ศนยอำนวยการทองเทยว
เบอรโทร นย 

พยากรณ์อากาศ

001

                                 เมื่อ ๓๑ ต.ค.๖๒ เวลา ๒๐๐๐ กรม สน.พล.นย. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร.ท.สมพงศ์  ฉลอง ประจำ นย. ช่วยปฏิบัติราชการ ร้อย.สล.และบริการ กรม สน.ฯ  โดยมี น.อ.พลกิต  สาหร่าย ผบ.กรม สน.พล.นย.  เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดเนินฆ้อ ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จว.ระยอง

02

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

 

 

01

                    เมื่อ ๓๐ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๕๕๐ น.อ.พลกิต  สาหร่าย ผบ.กรม สน.พล.นย.  รอง ผบ.กรม สน.ฯ และ ฝอ./ฝ่ายกิจพิเศษ ตรวจเยี่ยมหน่วย ในสังกัด กรม สน.ฯ เพื่อรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และเพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังพลของหน่วยในสังกัด เนื่องในโอกาสรับหน้าที่ใหม่

02

03

04

07

08

09

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

 

01

                   เมื่อ ๑๑ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๑๓๐  น.อ.พลกิต  สาหร่าย  ผบ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับทหารก่อนรับปลดเป็นทหารกองหนุน ผลัดที่ ๓ รุ่นปี ๒๕๖๐ และผลัดที่ ๓ รุ่นปี ๒๕๖๑ ลดสิทธิ์ ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.กรม สน.พล.นย.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01

                             เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.พลกิต  สาหร่าย ผบ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานกล่าวต้อนรับและ  ให้โอวาทแก่ทหารใหม่ กรม สน.ฯ ผลัดที่ ๒ รุ่นปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙๕ นาย ณ สนามหน้า บก.กรม สน.พล.นย.

02

05

03

04

0608

01

                เมื่อ 9 ต.ค.62  เวลา 0945 น.อ.ศุภชัย  พื้นพรหม รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.เป็นประธานในการสนธิกำลังและให้โอวาทกำลังพลส่วนสนับสนุนพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมาคร ณ สนามหน้า บก.กรม สน.ฯ

02

03

04

0506

07

08

09

10

กันยายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

หน่วยขึ้นตรง

001002003004005006

กิจการในความรับผิดชอบ

010203

ทหารนาวิกโยธิน

ฟังเพลง

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png