Get Adobe Flash player

กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

0

                        วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๓ รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๒) เป็นผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย. พร้อมด้วย กำลังพลในสังกัด จำนวน ๕๐ นาย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าด้วยพันธ์ูไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ณ ร้อย.ปคม.กรม ป.พล.นย. โดยมี ผบ.พล.นย. เป็นประธาน

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

เครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตรกองทัพเรือ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png