Get Adobe Flash player

กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

                            เมื่อ ๐๔๐๙๕๐ ก.พ.๖๓ คณะชมรมภริยา นย. เข้ามอบของขวัญ โดยมี น.อ.พลกิต  สาหร่าย ผบ.กรม สน.พล.นย.  น.อ.วิพัฒน์ศักดิ์  ปานรักษา รอง ผบ.กรม สน.ฯ (๑) ให้การต้อนรับ และรับมอบของขวัญ ณ ห้อง ผบ.กรม สน.พล.นย.

02

03

04

05

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

เครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตรกองทัพเรือ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png