01

                               เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๒ ระหว่างเวลา ๐๖๑๕ – ๐๙๐๐ น.อ.พลกิต  สาหร่าย ผบ.กรม สน.พล.นย.  น.อ.ศุภชัย พื้นพรม รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๒)  น.ท.มนตรี  ศรีมาน นกบ.กรม สน.พล.นย.  น.ท.วีรยุทธ  พันธ์ฉลาด ผบ.พัน.  ซบร.กรม สน.พล.นย. เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  โดยมี พล.ร.ท.รณรงค์  สิทธินันทน์ ผบ.นย. เป็นประธานฯ ณ ศาสนสถาน นย. เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

02

03

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24