Get Adobe Flash player

กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทาง การช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

นาวาเอกทวี  วงศ์วาน

ผู้บังคับการกรมสนับสนุน

๑ ต.ค.๖๐ - ปัจจุบัน

26 04 61 01

                 เมื่อ ๒๖ เม.ย.๖๑เวลา ๑๐๓๐ น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ รอง ผบ.กรม สน.ฯ(๑) ผู้แทน ผบ.กรม สน.ฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของทหารใหม่ กรม สน.ฯ ผลัด ที่ ๓ รุ่นปี ๒๕๖๐ ณ. พื้นที่ฝึกเนินศิริขวัญ บ.ทุ่งโปรง (ข้าง พัน.ลว.ฯ) อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

หน่วยขึ้นตรง

001002003004005006

กิจการในความรับผิดชอบ

010203

ลิงค์ที่หน้าสนใจ