กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

           วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ กรม สน.พล.นย. โดย น.อ.จักรพงษ์  อาษานอก ผบ.กรม สน.นย.พล.นย. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ “มาร์ชนาวิกโยธิน” เป็นเพลงประจำหน่วยทหารนาวิกโยธิน และฟังสารผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ท.รณรงค์  สิทธินันทน์ ผบ.นย. เป็นประธาน

02

03

04

05

06

07

08

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png