กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

                วันที่ ๘ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๐๓๐ กรม สน.พล.นย. โดย น.อ.จักร์กฤช แย้มวิบูล รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๒) ผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย. ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่า ร. ครั้งที่ ๔ ประจำปี งป.๖๕  ณ สนามฝึก ทร. หมายเลข ๘ (พัน.ลว.ฯ) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02

03

04

05

06

07

08

09

10

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png