กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

              วันที่ ๗ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.จักรพงษ์  อาษานอก ผบ.กรม สน.พล.นย. ให้การต้อนรับ น.อ.ชยุต  ฉัตรอิสรกุล รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย. ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรพลสัญญาณประเภทแตรเดี่ยว รุ่นที่ ๒ ประจำปี งป.๖๕ โดยมี น.อ.แทน ทองรับแก้ว รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.กล่าวรายงาน ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.กรม สน.พล.นย. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02

03

04

05

06

07

08

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png