กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

1

                     วันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐ กรม สน.พล.นย. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันสิสาขบูชา (๑๕ พ.ค.๖๕) ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน ๑๐๐ ล้านต้น โดยมี น.อ.จักรพงษ์  อาษานอก ผบ.กรม สน.พล.นย. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ บก.กรม สน.ฯ และ ผบ.นขต.กรม สน.ฯ ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน ๕ ต้น (พะยูง จำนวน ๓ ต้น และต้นชิงชัน จำนวน ๒ ต้น)  ณ สนามฝึกลงเรือ (สนามซ่อมบำรุงสุขภาพ) กรม สน.พล.นย. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

2

3

4

5

6

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png