กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

S 38731865

                 วันที่ ๑๒ เม.ย.๖๕ เวลา ๑๐๓๐ น.อ.จักรพงษ์  อาษานอก ผบ.กรม สน.พล.นย. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.เทอดเกียรติ  จิตต์แก้ว  ผบ.พล.นย. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน (พัน.ซบร.กรม สน.ฯ)  พร้อมทั้งมอบเงิน และสิ่งบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการฯ ณ ลานวทินนา ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ทั้งนี้กำหนดการตั้งจุดบริการประชาชน (พัน.ซบร.ฯ) เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๑- ๑๘ เม.ย.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๓๐ ของห้วงเวลาดังกล่าว

S 38731867

S 38731868

S 38731869

S 38731870

S 38731871

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png