กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

S 10100904

                                 วันที่ ๒๗ ม.ค.๖๕ เวลา ๑๔๐๐ น.อ.จักรพงษ์  อาษานอก ผบ.กรม สน.พล.นย. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.เทอดเกียรติ  จิตต์แก้ว ผบ.พล.นย. และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการปฏิบัติการสนับสนุนการช่วยรบ (สนช.๖๕) ณ สนามฝึกหมายเลข ๑๕ (หาดยาว) ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

S 10100906

S 10100907

S 10100908

S 10100909

 

S 10100912

S 10100913

S 10100915

S 10100921

S 10100922

S 10100924

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png