กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

IMG 0171

                     วันที่ ๑๘ ม.ค.๖๕ เวลา ๑๖๐๐ น.อ.จักรพงษ์  อาษานอก ผบ.กรม สน.พล.นย. และกำลังพลในอัตราสวนสนามของ กรม สน.ฯ  สวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี งป.๖๕  โดยมี พล.ร.อ.สมประสงค์  นิลสมัย ผบ.ทร. เป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์หน้า บก.สอ.รฝ. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

IMG 0168

IMG 0173

IMG 0176

IMG 0182

IMG 0185

IMG 0191

IMG 0213

IMG 0215

IMG 0239

IMG 0263

IMG 0276

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png