กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

                       วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.แทน  ทองรับแก้ว รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๑)  ผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย. อ่านคำกล่าวของ ผบ.ทร. เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรม ความกล้าหาญของบรรพชนทหารเรือไทย ณ สนามหน้า บก.กรม สน.พล.นย. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02

03

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png