กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

02

                     วันที่ ๑๓ ม.ค.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ กรม สน.พล.นย.ร่วมกับหน่วยต่างๆในพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพรฯ ร่วมประชุมแนวทางการจัดชุดควบคุมสุนัขจรจัดในค่ายกรมหลวงชุมพรฯ เพื่อเป็นการควบคุมและจัดระเบียบสุนัขภายในค่ายฯ เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีพระประสงค์ทรงร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เดิน – วิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (เป็นการส่วนพระองค์)  โดยมี น.อ.แทน ทองรับแก้ว รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม บก.กรม สน.พล.นย. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

03

04

06

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png