กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

                            เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๗๐๐ น.อ.จักรพงษ์ อาษานอก ผบ.กรม สน.พล.นย. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและขอพรผู้บังคับบัญชาเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยมี พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.นย.เป็นประธานในพิธี ณ ศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02

05

06

07

08

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png