กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

11

                               วันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๙๐๐ น.อ.จักรพงษ์  อาษานอก  ผบ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ  พ.จ.ต.วินัย  เสียงสังข์  ข้าราชการ สังกัด ร้อย.สล.และบริการ กรม สน.ฯ ณ ศาลา ๒ วัดไพรสณฑ์  ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จว.ระยอง

6

 

 

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png