กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

07

                       วันที่ ๓๐ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๓๓๐ พล.ร.ท.ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมหน่วย เพื่อรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะ และเพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังพล ณ พื้นที่ พัน.พ.ฯ โดยมี พล.ร.ต.เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว ผบ.พล.นย. ผู้แทน นย. น.อ.จักรพงษ์  อาษานอก ผบ.กรม สน.พล.นย. และ น.ท.ชญาศักดิ์  พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. พร้อมฝ่ายอำนวยการ ให้การต้อนรับ

08

09

10

11

12

14

15

16

17

18

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png