กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

1

                    เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.ชยุต  ฉัตรอิสรกุล รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพลแตรสัญญาณ ประเภทแตรเดี่ยว รุ่นที่ ๑ ประจำปี งป.๖๕ ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.กรม สน.พล.นย. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยมี น.อ.จักรพงษ์  อาษานอก ผบ.กรม สน.พล.นย. ให้การต้อนรับ

2

3

4

5

6

7

8

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png