กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

1

                              วันที่ ๑๐ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๘๓๐ น.อ.จักรพงษ์  อาษานอก  ผบ.กรม  สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พ.จ.อ.สุวิทย์  สังข์ตะคุ ข้าราชการ สังกัด พัน.ซบร.กรม สน.ฯ  ณ  ฌาปนสถาน  ทร. (ศาลา ๔) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 

2

4

6

7

8

9

10

11

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png