กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

                  วันที่ ๑๐ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐  น.อ.จักรพงษ์   อาษานอก ผบ.กรม สน.พล.นย. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต. นพดล  ฐิตวัฒนะสกุล รอง ผบ.นย. (๑) และคณะ  ในโอกาสตรวจเยี่ยม กิจการบริการจัดเก็บและกำจัดขยะ  ณ  กิจการบริการจัดเก็บและกำจัดขยะ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

2

3

4

5

6

7

8

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png