กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

IMG 1733

                            เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ น. พล.ร.ต.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.พล.นย. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยม กรม สน.พล.นย. รับฟังการบรรยายสรุป ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ โดยมี น.อ.สยาม ลายสาร ผบ.กรม สน.พล.นย.  ให้การต้อนรับ

IMG 1748

IMG 1763

IMG 1770

IMG 1780

IMG 1819

IMG 1857

IMG 1887

IMG 1898

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png