กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

                                      เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.สยาม ลายสาร ผบ.กรม.สน.พล.นย เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม ทหารกองประจำการก่อนรับการปลดเป็นทหารกองหนุนรุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๓ และรุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๓ ณ ห้องเรียนร้อย บก.กรม.สนฯ

02

03

04

05

06

08

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png