กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

                 ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน

02

03

05

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

37

39

41

42

43

44

45

46

47

48

49

5153

54

55

56

57

58

59

6062

61

66

67

68

7074

73

71

72

 

 

 

 

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png