กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

IMG 6707

                               วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๓  น.อ.พลกิต  สาหร่าย ผบ.กรม สน.พล.นย. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน โดยมี รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๑) (๒)  ผบ.นขต.กรม สน.ฯ และ นกพ.กรม สน.ฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณบ้านพัก ผบ.กรม สน.พล.นย. (น.๘)

IMG 6714

IMG 6719

IMG 6722

IMG 6726

IMG 6730

IMG 6734

IMG 6736

IMG 6738

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png