กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

                             วันที่ ๒๙ เม.ย.๖๓  น.อ.ยุทธศักดิ์  มีพจน์เพราะ รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๑) ผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการก่อนรับปลดเป็นทหารกองหนุน รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ และผลัดที่ ๑ รุ่นปี ๒๕๖๒ ลดสิทธิ์ ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.กรม สน.พล.นย.

02

03

04

05

06

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png