กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

                                        วันที่ ๒๔ เม.ย.63 ผบ.กรม สน.ฯ พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ฯ เยี่ยมบ้านพักกำลังพลในสังกัด พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - ๑๙

02

03

04

05

06

07

08

09

10

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png