กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

                   วันที่ ๒๑ เม.ย.๖๓ เวลา ๑๒๓๐ - ๑๓๒๐ จก.วศ.ทร.และ คณะ ตรวจ รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙( COCID 19 )  ณ บริเวณพื้นที่ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. โดยมี ผบ.นย.และคณะ,ผบ.กรม สน.พล.นย และ ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.ร่วมให้การต้อนรับ พัน.พ.ฯ เตรียมการรับการตรวจ รพ.สนาม ฯ และ บรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ฯ

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png