๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

                                     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญหน้ากากอนามัยพระราชทาน 2,880 กล่อง รวม 144,000 ชิ้น ไปมอบแก่ประชาชนจังหวัดยะลาทั้งจังหวัด ที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนหน้ากากอนามัย ด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และมีนายอำเภอจากทั้ง 8 อำเภอ เป็นผู้แทนรับมอบ ก่อนเชิญไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

05

02

03

04