02

                              เมื่อ ๑๑๑๖๓๐ มี.ค.๖๓ น.อ.พลกิต  สาหร่าย ผบ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล"นางนวลคัพ ครั้งที่ ๑๓" ณ สนามฟุตบอลกองพันซ่อมบำรุงฯ โดยมี น.ท.วีรยุทธ  พันธ์ฉลาด ผบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองต่อนโยบายทางด้านกีฬาของ ผบ.ทร.ที่ว่า"จิตใจที่เข้มแข็งและดีงามล้วนอยู่ในร่างที่สมบูรณ์แข็งแรง" ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและความร่วมมือจากเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นอย่างดี มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทอาวุโสและทีมทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวม ๓๘ ทีม ในพิธีปิดการแข่งขันฯ มีนายประสงค์  เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และ น.อ.ศุภชัย  พื้นพรม รอง ผบ.กรม สน.พล.นย. เข้าร่วมในพิธีปิดการแข่งขัน

01

03

04