01

          เมื่อ ๒๑๑๑๔๕ ก.พ.๖๓ พล.ร.ต.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.พล.นย. เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่เข้ารับการฝึกอบรมชุดช่างภาพสนาม (Combat Camera) ในพิธีปิดการฝึกอบรมฯ พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับกำลังพลที่ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าห้องถุงแดง บก.พล.นย.

02

          รางวัลชนะเลิศ จ.อ.วิศรุต เพชรรัก  สังกัด ร้อย.บก.กรม ร.๒ พล.นย.

03

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ พ.จ.อ.อุดมศักดิ์ พิเศษศิลป์ สังกัด พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.