0

                        วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๓ รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๒) เป็นผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย. พร้อมด้วย กำลังพลในสังกัด จำนวน ๕๐ นาย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าด้วยพันธ์ูไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ณ ร้อย.ปคม.กรม ป.พล.นย. โดยมี ผบ.พล.นย. เป็นประธาน

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10