01

         เมื่อ  ๒๑๑๑๐๐  ม.ค.๖๓  พัน.ขส.ฯ  ให้การต้อนรับคณะนายทหารใหม่ นย.รุ่นที่ ๑๒  จำนวน  ๘  นาย  เยี่ยมชมกิจการของหน่วย  เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน  ณ  บก.พัน.ขส.ฯ

02

03

04

05

06