01

         เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๘๐๐ กรม สน.พล.นย. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ตกค้าง) โดยมี น.อ.พลกิต สาหร่าย ผบ.กรม สน.พล.นย.  น.อ.ศุภชัย  พื้นพรม รอง ผบ.กรม สน.พล.นย. เข้าร่วมทดสอบ ณ สนามหน้าบก.กรม สน.พล.นย.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19