กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

                         วันที่ ๓ ต.ค.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.จักรพงษ์  อาษานอก ผบ.กรม สน.พล.นย. (ท่านเก่า) ลงนามในเอกสารรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน  และมอบการบังคับบัญชาให้แก่ น.อ.สุบรร  ดีนอก ผบ.กรม สน.พล.นย. (ท่านใหม่) โดยมี ผบ.นขต.กรม สน.ฯ และ ฝ่ายอำนวยการร่วมพิธี ณ ห้องประชุม บก.กรม สน.พล.นย.  ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02

03

04

06

 

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png