กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

 

01

                      วันที่ ๑๖ ส.ค.๖๕ เวลา ๑๐๕๐ กรม สน.พล.นย. โดย น.อ.จักรพงษ์ อาษานอก ผบ.กรม สน.พล.นย./ประธานอนุกรรมการบริการจัดการภายใน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองทัพเรือ ร่วมให้การต้อนรับ คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะ  จำนวน ๗ ท่าน ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฟังบรรยายสรุปพร้อมทั้งมอบอาหารสุนัขและอุปกรณ์ทำความสะอาดคอกสุนัข ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png