01

                   วันที่ ๑๒ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.จักรพงษ์ อาษานอก ผบ. กรม สน.พล.นย. สั่งการให้หน่วยในสังกัดจัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน ๔๐ นาย ร่วมพัฒนาโรงเรียนเลิศปัญญา บ้านเต่าถ่าน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนจะทำการเปิดภาคเรียนการศึกษา ในวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๕

02

03

04

05

06

07

08