01

            วันที่ ๒๒ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๙๐๐ น.อ.จักรพงษ์  อาษานอก ผบ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พ.จ.ต.พรชัย  บรรจง ข้าราชการสังกัด ร้อย.บก.กรม สน.ฯ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๕ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัว ณ ฌาปนสถาน ทร. (ศาลา ๒ ) อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02

03

04

05

06

07