กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

            วันที่ ๒๒ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๙๐๐ น.อ.จักรพงษ์  อาษานอก ผบ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พ.จ.ต.พรชัย  บรรจง ข้าราชการสังกัด ร้อย.บก.กรม สน.ฯ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๕ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัว ณ ฌาปนสถาน ทร. (ศาลา ๒ ) อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02

03

04

05

06

07

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png