กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

IMG 0451

             วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.แทน  ทองรับแก้ว รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๑) ผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย. ให้การต้อนรับ น.อ.ชยุทธ์ ฉัตรอิสรกุล รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย. ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมหลักสูตรพลแตรสัญญาณประเภทแตรเดี่ยว รุ่นที่ ๑ ประจำปี งป.๖๕  ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.กรม สน.พล.นย. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

IMG 0456

IMG 0459

IMG 0460

IMG 0463

IMG 0465

IMG 0478

IMG 0487

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png