01

                               เมื่อวันที่ ๒๕  มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.ประดิษฐ  บางจั่น รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.ฯ เป็นผู้แทน ผบ.กรม สน.ฯ ทำพิธีอ่านสาร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้กับ ฝอ./ฝ่ายกิจการพิเศษ นขต.กรม สน.ฯ เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ณ สนามหน้า บก.กรม สน.ฯ 

02

03

04

05

06