01

                             เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.จนท.จากบริษัท JCB มาแนะนำการใช้รถ JCB .ให้กับ ร้อย.สนยบ.กรม สน.ฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

02

03

04

05

06