01

                            เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๐๘๓๐ พล.ร.ต.บัณฑิต  สุนทรธนวัฒน์ รอง ผบ.นย.  พล.ร.ต.ชวเลิศ  เลขะวัฒนะ  เสธ.นย.  ตรวจการสอบภาคปฏิบัติคัดเลือกทหารกองประจำการเข้ารับการบรรจุในอัตรานายทหารชั้นประทวน ประจำปี งป.๖๕ จำนวน  ๔๗ นาย  โดย น.อ.สยาม  ลายสาร  ผบ.กรม สน.พล.นย.  น.อ.แทน  ทองรับแก้ว รอง ผบ.กรม สน.พล.นย. และ  น.ท.วีรยุทธ  พันธ์ฉลาด ผบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. ร่วมให้การต้อนรับคณะ ฯ ณ โรงซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ร้อย.สนับสนุน พัน.ซบร.ฯ

02

03

04

05

06