กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

                                 เมื่อวันที่​ ๓ พ.ค.๖๔​ ​เวลา ​๑๓๐๐  น.อ.ประดิษฐ​   บางจั่น​  รอง​  ผบ.กรม​  สน.ฯ​(๑) บรรยายสรุปการณ์ปฏิบัติงานของ กรม​ สน.ฯ​ให้จ่าบรรจุใหม่​  จำนวน​ ๑๔​ นาย​  ณ​ ห้องประชุม​ บก.กรม​  สน.ฯ

02

03

04

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png