01

               เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.แทน ทองรับแก้ว รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๒) กล่าวเปิดการตรวจสอบการทดสอบร่างกายและวินัยข้าราชการ นย. หน่วยที่เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๓ หน่วย กรม สน.พล.นย. พัน.ส.พล.นย. พัน.ช.พล.นย.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44