01

                                      เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ น.อ.แทน ทองรับแก้ว รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๒) เป็นประธานการประชุมการจัดทำ และปรับปรุงฐานข้อมูลระบบซ่อมบำรุงตามแผน PMS-IT ของ นย. ณ บก.กรม สน.พล.นย.

02

03